Jūrkalne

Divu saulrietu krasts

Pašvaldība

Jūrkalnes pagasts atrodas Ventspils novadā, Baltijas jūras krastā. Tas iekļauj Jūrkalnes, Labraga un Ošvalku ciemus.

Pēc Otrā pasaules kara Jūrkalnes pagastam (ciemam) vairākkārtīgi mainīta iedalījuma kārtība. Līdz 1949. gadam Jūrkalne atrodas Aizputes apriņķa sastāvā, no 1949. līdz 1956. gadam – Alsungas rajonā, no 1956. līdz 1962. gadam – Ventspils rajonā, no 1962. līdz 1967.gadam – Kuldīgas rajonā, no 1967. līdz 2009. gadam – Ventspils rajonā, saglabājot patstāvīgas pašvaldības statusu, bet no 2009. gada pēc rajona pagastu apvienošanās ir Ventspils novada sastāvā.

  • Platība – 9959 ha
  • Iedzīvotāji – 400
  • Baltijas jūras krasta daļa – 13,8 km
  • Stāvkrasta augstums – līdz 20 m
  • Pludmales platums – 1 līdz 50 m

Attālumi līdz pilsētām:

  • Pāvilosta – 20 km
  • Kuldīga – 41 km
  • Ventspils – 47 km
  • Liepāja – 67 km
  • Rīga – 189 km

Jūrkalnes pagasta pārvaldes adrese: “Krasti”, Jūrkalnes ciems, Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads, LV-3626

E-pasts: jurkalne@ventspilsnd.lv

Pagasta pārvaldes vadītājs Guntars Reķis / tālrunis: +371 26384455 / e-pasts: guntars.rekis@ventspilsnd.lv

Lietvede Baiba Trauberga / tālruns: +371 28682300 / e-pasts: baiba.trauberga@ventspilsnd.lv


Dzīvi Jūrkalnē aktīvi veido ne tikai pašvaldība, bet arī nevalstiskās organizācijas – biedrības “Maģie suiti”, “Vēju sēta” un “J3”.