Pamatskola

IMG_1118-001

Fēliksbergas (vēlāk Pilsberģu, Jūrkalnes) pamatskolas dibināšanas gads precīzi nav zināms.

Jūrkalnes pirmā skolas ēka (tagad pagastnams) celta 1872. gadā, ko uzskata par dibināšanas gadu. Pirmais skolotājs bijis no cara armijas atvaļinātais zaldāts bez speciālās izglītības Kviesis. Vēlāk strādāja Baltijas skolotāju semināru beigušie Strēlnieks un Sandovičs. 1905. gadā par skolotāju strādāja Āboliņš, kurš pēc revolūcijas sakāves emigrēja uz Ameriku.

No 1914. gada līdz 1924. gadam par pamatskolas pārzini, izpildot arī pagasta darbvedes, pastmeistares, revizores, baznīcas ērģelnieces, diriģentes pienākumus strādāja Matilde Marta Odeiko (vēlāk Kuncāne).Vecākās paaudzes atmiņā viņa ir skolotājas ideāls. Parasti strādāja arī viens palīgskolotājs.

1924. gadā par pamatskolas pārzini sāka strādāt skolotāja Brūkle, vēlāk – Vārpiņa, kas nodibināja mazpulka organizāciju skolā. Kopā ar viņu strādāja vēl divi vai trīs skolotāji. Vārpiņas kundzi 1941. gadā izsūtīja uz Sibīriju.

Kara gados par skolas pārzini sāka strādāt Pēteris Strelēvičs un strādāja līdz astoņgadīgās skolas likvidācijai 1964. gadā. Tūlīt pēc kara sākās skolas pārveidošana par septiņgadīgo, vēlāk – astoņgadīgo skolu. Šajos gados skolotāja Lidija Strelēviča vadīja divus deju kolektīvus skolā, vienu tautas namā, dramatisko kolektīvu gan skolā, gan tautas namā. Skolotāja Strelēviča spēja mācīt gan latviešu, gan vācu, gan angļu valodu. Ja vajadzēja – arī dziedāšanu, zīmēšanu, pat sportu.

Galvenais skolas darba rādītājs vienmēr bijis – kvalitāte gan mācību, gan ārpusklases darbā.

Ar 1964. gada rudenī sākās skolēnu lielais ceļošanas laiks uz kaimiņu skolām, kas turpinājās līdz 1991.gadam.

Jūrkalnes pamatskola savu darbību jaunuzceltā ēkā sāka 1991. gada 2. septembrī.

Pirmā atjaunotās skolas direktore Marija Janvāre strādāja līdz 2008./2009. mācību gada beigām. 2009./2010.m.g. par direktora p.i. strādāja Laila Krafta. Ar 2010./2011.m.g. par direktora p.i. strādā Rudīte Rudbaha. No skolas atjaunošanas sākuma strādā skolotāji: Biruta Tetere, Laila Krafta, Santa Ansone, Marija Janvāre.

Jūrkalnes pamatskolas devīze:

Es ticu veiksmei. Jo vairāk es trādāju, jo vairāk man veicas.

/Tomass Džefersons/

Skolā tiek nodrošinātas konkurētspējīgas pamatizglītības ieguves iespējas. Skolā uzkrāta pieredze, strādājot apvienotajās klasēs. Nodrošināta atbilstoša skolotāju kvalifikācija. Skolēnu un skolotāju sadarbība mācību procesa organizācijā.

Jūrkalnes pamatskola piesaista tūristus ar savu ģeogrāfisko izvietojumu. Tāpēc vasarās tiek organizētas skolēnu sporta un atpūtas nometnes. Ieņemtie līdzekļi tiek izlietoti mācību bāzes pilnveidošanai. Visi interesenti tiek laipni lūgti Jūrkalnes pamatskolā, kas atrodas Ventspils Liepājas un Kuldīgas ceļu krustcelēs. Jūs gaida plaša pludmale un tīra jūra, neskartas dabas ainavas, meži, apkārtnes miers un klusums.

Skolas filozofija ir radīt iespēju katram skolēnam veidoties par garīgi un fiziski brīvu un atbildīgu radošu kultūras cilvēku. Interešu izglītība

Pulciņi:

  • Novadpētniecība;
  • Rokdarbu pulciņš;
  • Vokālais ansamblis;
  • Skolā darbojas Alsungas mūzikas skolas Jūrkalnes mācību punkts.

Tālr.: 20235024

E-pasts: jurkalnespsk@ventspilsnd.lv

Jūrkalnes pamatskolas direktora p.i. Rudīte Rudbaha