Jūrkalne

Divu saulrietu krasts

Biedrības

Maģie suiti

Jūrkalnes pagastā aktīvi darbojas biedrība “Maģie suiti”. Biedrības viens no galvenajiem mērķiem un uzdevumiem ir kopt, saglabāt un popularizēt mūsdienu un tradicionālās kultūras un kulināro mantojumu Jūrkalnes pagastā. Savas arbības laikā biedrība ir realizējusi vairākus projektus, kuru mērķis ir kopt un atdzīvināt šīs tradīcijas.

Informācija: +371 26261884 / Kristīne

E-pasts: suiti.jurkalne@inbox.lv


Vēju sēta

Talka+Jurkalne+2014-3685

Biedrības “Vēju sēta” pirmsākumi meklējami 2003. gadā, kad mūziķis un mākslinieks Igo sadarbībā ar Jūrkalnes pagasta padomi organizēja pirmo Jūrkalnes tūrisma sezonas atklāšanas pasākumu un talku. Igo Jūrkalnē ir aizsācis arī tādas tradīcijas kā Vasaras saulgrieži Ugunspļavā, mākslas plenērs un Ābolu balle.

Kā paliekoša vērtība kopā ar Jūrkalnes draugiem, iedzīvotājiem un pašvaldību ir izveidots Jūrkalnes Dabas un atpūtas parks, kur ietilpst Vējturu nams, Ugunspļava, baznīcas ābeļdārzs, Zelta mopēda atceres vieta un dabas takas mežā.

2013. gada 16. oktobrī tika dibināta biedrība “Vēju sēta” ar mērķi par Jūrkalni kā vienu no Kurzemes kultūras epicentriem, kā arī lai sekmētu Jūrkalnes kultūrtelpas mūsdienīgu un inovatīvu attīstību, popularizētu Jūrkalnes zīmolu un veicinātu kultūrtūrismu reģionā.

“Vēju sētas” biedri ir mūziķis un mākslinieks Igo (Rodrigo Fomins), Latvijas Mākslas akadēmijas asociētā profesore Gita Straustiņa un radošo industriju menedžeris Uģis Dadzis.

E-pasts: igomm@inbox.lv


J3

IMG_0478

2014. gada februārī Jūrkalnē reģistrēta pirmā ģimene, kas no biedrības J3 saņems vienreizēju maksājumu 1000 eiro apmērā, lai atbalstītu vecākus ar trešā bērna nākšanu pasaulē. Biedrība J3 dibināta 2012. gadā, balstoties uz Jūrkalnes draugu kopas iniciatīvu. Tā ir privāta iniciatīva un tās mērķis ir atbalstīt Ances, Jūrkalnes un Užavas pagastu daudzbērnu ģimenes.

Biedrības J3 nosaukuma atšifrējums ir: Jūrkalne, 3 bērni ģimenē.

Biedrības virsuzdevums ir pierādīt, ka ar attieksmes maiņu pret kuplajām ģimenēm ir iespējams panākt vismaz 2,4 dzimušus bērnus uz vienu reproduktīvā vecumā esošu sievieti. Biedrība ir pirmā Latvijā dibinātā organizācija, kas apņēmusies finansiāli atbalstīt lielās ģimenes līdz ar jauna bērna nākšanu pasaulē, t.i., tādas, kurās ir vismaz 3 bērni.

Sadarbībā ar Ventspils novada pašvaldību ir izstrādāts nolikums, kas saistošs Ances, Jūrkalnes un Užavas pagastu iedzīvotājiem. Biedrības finansējums pienākas ģimenei, kas vismaz divus gadus ir deklarējusi savu dzīvesvietu konkrētajos pagastos, un kurai, sākot ar 2012. gada 1. janvāri dzimis trešais, ceturtais vai katrs nākamais bērns. Piesakoties biedrības J3 sniegtajam atbalstam, ģimenei jānorāda, kādiem nolūkiem nauda tiks tērēta. Tām ģimenēm, kas dzīvo privātmājā un kam nav ūdensvada, ņemot vērā Ventspils mācītāja Valtera Ozoliņa ierosinājumu, tiek ieteikts saņemto atbalstu izlietot ūdensvada ierīkošanai.

Šobrīd biedrībai ir izdevies piesaistīt tik daudz finansiālo līdzekļu (kurus pamatā ziedojuši biedrības aktīvisti), lai atbalstītu vismaz 10 ģimenes. Tātad, šobrīd maksājums var tikt piešķirts pirmajām desmit Ances, Jūrkalnes un Užavas ģimenēm, kas pasaulē laiž trešo vai nākamo bērniņu.

Jūrkalnē šobrīd deklarētas 6 daudzbērnu ģimenes. Pirmā biedrības maksājuma saņēmēja, ģimene no Jūrkalnes, kurā dzimis trešais bērns, atklāj, ka ģimenē piedzimis dēls, kurš jūtas labi. Laimīgais tētis un mamma atklāj, ka biedrības maksājums tiks izmantots dzīves vietas labiekārtošanā.

Kā stāsta Aigars Ālītis, biedrības J3 pārstāvis: „Ja pēc pieciem gadiem varēsim secināt, ka dažādām aktivitātēm, kas atbalsta kuplās ģimenes, ir rezultāts, un Ancē, Jūrkalnē un Užavā būs piedzimuši vairāk bērnu nekā citos pagastos, tad tas būs labs arguments ne tikai pašvaldībai, bet arī valdībai domāt par reāliem darbiem kuplāku ģimeņu atbalstam.“

Biedrības J3 pārstāvis uzteic Ventspils novada domi par līdzšinējo sadarbību, atbalstu un ieinteresētību dzimstības veicināšanā. Jāatzīmē, ka šogad novada dome ir palielinājusi vienreizējo bērna dzimšanas pabalstu līdz 213 eiro, kā arī daudzbērnu ģimeņu bērniem skolās un bērnudārzos piešķīrusi brīvpusdienas. Arī valsts vadītāji pieņēmuši likumu, kas var palīdzēt pirmā mājokļa iegādi jaunajām ģimenēm. Sperti pirmie soļi goda ģimenes apliecības (3+ ģimenes kartes) programmas ieviešanā. Skaidri redzams, ka valsts un pašvaldību pozitīvā attieksme pret ģimenēm sāk dot rezultātus. Kopumā šogad Latvijā līdz septembrim ir dzimuši 14 369 mazuļi, kas ir par 576 vairāk nekā pērn gada pirmajos astoņos mēnešos. Biedrības J3 pārstāvis Dr. Rauls Vēliņš uzskata, ka pabalsti un citi finansiāli stimuli nebūs izšķirošais, lai panāktu būtisku dzimstības palielinājumu Latvijā. Vienreizējs maksājums ir tikai simbolisks un cieņu apliecinošs žests. Galveno lomu redzam sabiedrības attieksmes maiņā attiecībā uz vairākbērnu ģimenēm. Uzskatam, ka Latvijas Pašvaldību savienībā jāizveido vienota brīvo dzīves vietu un darba vakanču datu bāze, kas paredzētas jaunajām ģimenēm.

Biedrība J3 aicina arī citas Latvijas pašvaldības un turīgos uzņēmējus pievienoties daudzbērnu ģimeņu atbalstīšanā. Tā kā biedrība reģistrēta kā sabiedriskā labuma guvēja, tad visa saziedotā nauda nokļūst pie daudzbērnu ģimenēm bez nodokļu sloga. Tā kā Latvijā nav svarīgāka jautājuma par dzimstības veicināšanu, tad uzskatām, ka tautas izdzīvošana ir atkarīga no ikviena Latvijas iedzīvotāja aktīvas līdzdalības. Tāpat biedrība aicina sazināties, izmantojot alitis@inbox.lv, ja vēlaties pievienot Jūsu dzimto novadu daudzbērnu ģimeņu atbalstīšanā.

Dr. Rauls Vēliņš

Ziedojumus var iemaksāt Biedrības bankas kontā:

Biedrība „J3“

Reģ.Nr.: 40008197872

Banka: AS SWEDBANK

Konta numurs: LV12HABA0551034451679

Maksājuma mērķis: Ziedojums jaundzimušo atbalstam

Vairāk informācijas: Biedrības „J3“ vārdā Aigars Ālītis, tālrunis: 26398240

Nolikums par „J3” biedrības savākto finanšu līdzekļu izlietošanu.

IMG_5097

2014. gada augustā Jūrkalnē tika reģistrēta pirmā daudzbērnu ģimene, kas no biedrības “J3” saņēma vienreizēju maksājumu – 1000 eiro, jo pasaulē nāca Reiņa un Egitas Priedoliņu trešais bērniņš – dēls Pēteris. Viņu mājas sagaidīja māsa Alise un brālis Pauls.

IMG_8259

Dadžu – Pūru ģimene viesojas Igo, Aivara Hermaņa un Raimonda Macata Ziemassvētku koncertā “Mēnessnakts” Ventspils pilī 2013. gada decembrī.

SONY DSC

Gleznotāja Alise Mediņa un Putniņu ģimene 2013. gada novembrī.

Lasiet vairāk:

Privāts fonds atbalsta kuplās ģimenes

1000 eiro par katru trešo, ceturto un nākamo bērnu saņems nu jau četros Ventspils novada pagastos 

Biedrība J3 atbalstīs arī Puzes daudzbērnu ģimenes

Leperu četru bērnu ģimene – pirmie sabiedriskā labuma atbalsta saņēmēji Ances pagastā