Jūrkalne

Divu saulrietu krasts

“Dzintarkrasts”

Tūrisma biedrība ”Jūrkalnes Dzintarkrasts” tika dibināta 2011.gada 28.janvārī.

Valdes priekšsedētājs Ritvars Jēkabsons 28305798 Biedrībā ir 25 biedri. Tiek aicināti visi, kas vēlas uzlabot Jūrkalnes labklājību un attīstību.

Biedrības mērķi: Veicināt sadarbību starp tūrisma uzņēmējiem un pašvaldībām , valsts iestādēm , organizācijām; apvienot Jūrkalnes uzņēmējus kopīgam savstarpēji izdevīgam darbam tūrismā; nodrošināt biedrus ar dažāda veida informāciju; veicināt kultūras un sporta aktivitātes; veicināt investīciju piesaistīšanu; aizstāvēt biedrības intereses, pārstāvot tās valstiskās un nevalstiskās struktūrās; koordinēt reklāmas veidošanas un izplatīšanas iespējas; piedalīties tūrisma normatīvo aktu izstrādāšanā, arī vides aizsardzībai.

Biedrībai ir tiesības – brīvi izplatīt informāciju par savu darbību; sasaukt sapulces, rīkot seminārus , konferences; slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām; deliģēt savus pārstāvjus valsts, pašvaldības institūcijās, sabiedriskās organizācijās un apvienībās, ierosināt tajās jautājumus, kas skar Biedrības un tūrisma industrijas intereses; Veikt citu darbību, kas nav pretrunā ar likumu.

Tūrisma biedrība ”Jūrkalnes Dzintarkrasts”

Reģ. Nr.: 40008171604

Konta Nr.: LV87RIKO0002013295522

AS DNB BANKA

www.jurkalnesstavkrasts.lv