“Dzintarkrasts”

Tūrisma biedrība ”Jūrkalnes Dzintarkrasts” tika dibināta 2011.gada 28.janvārī.

Valdes priekšsedētājs Ritvars Jēkabsons 28305798 Biedrībā ir 25 biedri. Tiek aicināti visi, kas vēlas uzlabot Jūrkalnes labklājību un attīstību.

Biedrības mērķi: Veicināt sadarbību starp tūrisma uzņēmējiem un pašvaldībām , valsts iestādēm , organizācijām; apvienot Jūrkalnes uzņēmējus kopīgam savstarpēji izdevīgam darbam tūrismā; nodrošināt biedrus ar dažāda veida informāciju; veicināt kultūras un sporta aktivitātes; veicināt investīciju piesaistīšanu; aizstāvēt biedrības intereses, pārstāvot tās valstiskās un nevalstiskās struktūrās; koordinēt reklāmas veidošanas un izplatīšanas iespējas; piedalīties tūrisma normatīvo aktu izstrādāšanā, arī vides aizsardzībai.

Biedrībai ir tiesības – brīvi izplatīt informāciju par savu darbību; sasaukt sapulces, rīkot seminārus , konferences; slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām; deliģēt savus pārstāvjus valsts, pašvaldības institūcijās, sabiedriskās organizācijās un apvienībās, ierosināt tajās jautājumus, kas skar Biedrības un tūrisma industrijas intereses; Veikt citu darbību, kas nav pretrunā ar likumu.

Tūrisma biedrība ”Jūrkalnes Dzintarkrasts”

Reģ. Nr.: 40008171604

Konta Nr.: LV87RIKO0002013295522

AS DNB BANKA

www.jurkalnesstavkrasts.lv