Jūrkalne

Divu saulrietu krasts

Rīvas upes koka tilts

Koka tilts pār Rīvas upi ir Latvijā vienīgais koka atgāžņu sistēmas konstrukcijas tilts. Turklāt tas atrodas viegli atrodamā un ērti pieejamā vietā.

Eiropā koka atgāžņu sistēmas tilti ir bijuši zināmi jau viduslaikos. Mūsdienās, pastāvot stingrajiem Eiropas standartiem, koka tilti inženiertehniskā skatījumā savu nozīmi ir zaudējuši. Tomēr, kā atzīst ceļu un tiltu būvju speciālisti, šī senā gadu simtiem ilgā tradīcija būtu saglabājama atmiņā kā namdaru un inženieru prasmes apliecinājums. Par tilta un tā apkārtnes kultūrvēsturisko nozīmi liecina arī tas, ka tiltam ir ticis piešķirts jaunatklāta kultūras pieminekļa statuss.

Upes augšpusē no tilta bijusi uzpludināta ūdenskrātuve, kuras enerģija gadsimta sākumā izmantota dzirnavu un vilnas kārstuves darbināšanai. Esošais krātuves ūdenskritums, ainaviskā Rīvas upes ieleja un vēsturiskais Rīvas upes tilts – šis dabas un kultūrvēsturiskais apskates objekts lieliski iekļaujas pagasta un Kurzemes reģiona tūrisma maršrutos.

Tilta rekonstrukciju veica SIA “M.A – Taka”, darbu veikšanā būtiskāko finansējumu nodrošināja Latvijas autoceļu direkcija.

Atjaunotā tilta atklāšanas pasākuma laikā 2002. gada 25. maijā projekta idejas autori, finansētāji un darbu veicēji tilta margā iedzinuši simboliskas naglas.

2020. gadā uz Rīvas upes tika izbūvēts zivju ceļš. Tilts pār Rīvas upi un tam blakus izbūvētais bijušās papes rūpnīcas dambis ir iecienīti tūrisma objekti, tomēr dambis pilnībā ierobežoja lašu un taimiņu iespējas migrēt augstāk pa upi uz nārsta vietām. Zivju ceļš ļauj lašveidīgajām zivīm ieceļot no jūras un tikt garām līdz šim nepārvaramajam dambim, saglabājot Rīvas upes tilta un tā apkārtnes ainavu. Tas ir pirmais dabiskais zivju ceļš Latvijā.

Rīva ir iecienīta laivošanas un pārgājienu upe. Pie Rīvas upes koka tilta atrodas populārais Rīvas krodziņš.

Gan senākos, gan jaunākos laikos uz Rīvas upes koka tilta ir notikušas zaļumballes.

_MG_1723