Jūrkalne

Divu saulrietu krasts

Suitu kultūrtelpa

IMG_3753

Suiti ir neliela katoļu kopiena luterticīgajā Kurzemē. Suitu kultūrtelpa aizņem 400 km2 lielu teritoriju Kurzemes ZR daļā, ko veido Alsungas novads, Jūrkalnes pagasts (Ventspils novads) un Gudenieku pagasts (Kuldīgas novads).

Šajā teritorijā, pateicoties katoļu baznīcas spēcīgai ietekmei un latviešu, lībiešu, poļu un vācu kultūru mijiedarbībai, izveidojusies un saglabājusies neparasta kultūrvide un identitāte.

Suitu kopienu raksturo sievu burdona dziedāšana, bagātās kāzu tradīcijas, spilgti tautas tērpi, suitu valoda, vietējie ēdieni, reliģiskās tradīcijas, gadskārtu ierašas un šajā novadā pierakstītās tautas dziesmas, dejas un melodijas.

Latvijā visatpazīstamākā suitu tradīcija ir suitu sieviešu (suitu sievu) līdz pat mūsu dienām praktizētā dziedāšana – vokālā burdona daudzbalsība, kas veidojas, šaurapjoma teiktajai melodijai (rečitatīvam) pārklājoties ar t.s. dūdu burdonu (uz skaņām ‘e – o`). Vienu un to pašu melodiju (variējot) un attiecīgi mainot teksta saturu, to var izpildīt dažādos notikumos (piem., ģimeņu godos, gadskārtās, citos svētkos, darba un sadzīves situācijās). Daļa no suitu kultūras mantojuma vēl šodien atrodas dzīvā ikdienas apritē, kas padara Suitu novadu par unikālu visā Latvijā.

Jurkalne Saulgriezi 14-4398

 

Plašāka informācija: www.suitunovads.lv/lv/