Jūrkalne

Divu saulrietu krasts

Bibliotēka

IMG_9108

Jūrkalnes pagasta bibliotēka Konversācijas vārdnīcā minēta jau 1924. gadā, kad Kultūras fonds piešķīra ciemam bibliotēku ar 827 sējumiem.

Bibliotēka atrodas pagasta pārvaldes ēkā “Krasti” un piedāvā daudzpusīgu daiļliteratūras un nozaru literatūras krājumu, periodisko izdevumu klāstu, novadpētniecības materiālus, informāciju par Eiropas Savienību, dažādas izstādes, kultūras un mūžizglītības pasākumus.

2014. gadā bibliotēkā veikts kapitālremonts pirmajā stāvā un rekonstruēts otrais stāvs, lai pagastā dažādotu ne tikai vietējo iedzīvotāju, bet arī tūristu brīvā laika pavadīšanas iespējas. Otrajā stāvā iekārtota senlietu krātuve, kurā izvietoti Jūrkalnes un suitu tradicionālie vēstures priekšmeti, novietotas vairākas stelles radošo darbnīcu nodarbību organizēšanai un iekārtota vieta semināru, apmācību un dažādu pasākumu rīkošanai, tādējādi pilnveidojot mūžizglītības piedāvājumu, apvienojot to ar vēsturisko tradīciju atjaunošanu.

2014. gada augustā bibliotēka uz pieciem gadiem atkārtoti akreditēta vietējas nozīmes bibliotēkas statusā. Bibliotēkas vadītāja – Ligita Kalniņa.

Pirmajā stāvā ir ierīkota jauna telpa bērniem un jauniešiem, kur atrodas ne tikai grāmatu krājums, bet ir iespējas arī radoši un fiziski atpūsties.

Liels darbs tiek ieguldīts novadpētniecības fonda pilnveidošanai ar mērķi vākt, apkopot, saglabāt un popularizēt dokumentus par Jūrkalnes pagasta teritoriju un tās ļaudīm no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Sadarbojoties ar pagasta iedzīvotājiem, vairākas fotogrāfijas un vēstures liecības (zemes grāmatas, apliecības u.c.) ir iegūtas un digitalizētas ( ~ 360 gab.), ar Ventspils muzeju ir noslēgts deponējuma līgums par 12 muzeja priekšmetiem (senlietas) no Jūrkalnes Drēbnieku senkapiem. Uzskatāmākie materiāli tiek noformēti un izvietoti publiski pieejamā novadpētniecības telpā – „Seno mantu kambarītis”.

kambaris

kamb kambaris3

kambaris4

kambaris5

Bibliotēkā veiksmīgi tiek īstenoti pasākumi, iesaistot dažādu vecuma grupu pārstāvjus, cenšoties līdztekus tradicionālajam bibliotēkas piedāvājumam izmantot mūsdienīgus līdzekļus radošai darbībai. Aktīvi darbojas rokdarbu pulciņš. 2014. gadā dalībnieces apguva ko jaunu, iemācījās uzaust iecerēto – villaines, lielos lakatus, dvieļus, galdautus, tautiskās jostas. Atsaucība uz aušanas apmācībām ir liela.

IMG_0189

IMG_0196

Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi:

 • brīvpieejas grāmatu krājums;
 • informācija par krājumu Ventspils reģiona kopkatalogā;
 • 5 datoru un interneta izmantošana;
 • bezvadu internets;
 • kopēšana, printēšana, skenēšana;
 • datubāzes – www.letonika.lv, www.filmas.lv, Lursoft laikrakstu bibliotēka;
 • novadpētniecības materiāli;
 • 18 nosaukumu preses izdevumi;
 • starpbibliotēku abonements.

Darba laiks:

 • Pimdiena –  Slēgts
 • Otrdiena – 08:30 – 12:00 un 12:30 – 17:00
 • Trešdiena – 08:30 – 12:00 un 12:30 – 17:00
 • Ceturtdiena – 08:30 – 12:00 un 12:30 – 17:00
 • Piektdiena – 08:30 – 12:00 un 12:30 – 16:00
 • Sestdiena – 10:00 – 14:00
 • Svētdiena – Slēgts

Adrese: “Krasti”, Jūrkalnes pag., Ventspils novads, LV-3626

Tālr.nr: +371 28696228

E-pasta adrese: jurkalne.biblioteka@inbox.lv

IMG_9153

IMG_9160

IMG_0205