Jūrkalne

Divu saulrietu krasts

Suitu sievas

DSCN7924

Jūrkalnes etnogrāfiskais ansamblis pirmo reizi uzstājās 1959. gada vasarā, Popē, kolhoznieku svētkos un to vadīja vietējā tautas nama vadītāja Marija Liepa. Viņa pati arī ir suitu dziesmu teicēja. Vēlāk gādību par ansambli uzņēmās Austra Cepeļevska, bet kopš 2000. gada to vada Ilga Leimane.

Kolektīvs ir tradīcijām bagāts un nodrošina kultūrvēsturiskā mantojuma – suitu tradīciju vērtību saglabāšanu un popularizēšanu. Ansambļa repertuārā ir daudz Jūrkalnes Lāču dzimtas dziedāto dziesmu; no tēva Krista Lāča dziesmas jau 1924. gadā pierakstīja Emīls Melngailis, bet vēlāk daudz dziesmu pierakstīts arī no Krista bērniem – Marijas un Augusta.

Kolektīvs regulāri strādā pie repertuāra pilnveidošanas un dažādošanas, un tiek aicināts uzstāties dažādos vietējos, rajona, valsts un starptautiskos pasākumos. Kolektīvs piedalās starptautiskajā festivālā “Baltica”, Dziesmu un deju svētku folkloras dienās, starptautiskajā Burdona festivālā, un ar labiem panākumiem startē folkloras kopu un etnogrāfisko ansamļu skatēs.

Etnogrāfiskā ansambļa mēģinājumi notiek divas reizes nedēļā. Gatavojoties lielākiem pasākumiem vai koncertiem mēģinājumi notiek biežāk.

Ansambļa vadītāja ir Ilga Leimane (tālr.nr.: 29538267).

Burdona festivālā 2014. gada jūnijā.

Burdona festivālā 2014. gada jūnijā.