Jaunumi

Jurkalne_suitu_jub-768x1085

10. augustā Jūrkalnē notiks etnogrāfiskā ansambļa “Maģie suiti” dziedāšanas svētki.

Tie sāksies plkst. 13 tautas nama zālē, kad režisore Dace Micāne-Zālīte un etnomuzikologs Vilis Bendorfs risinās sarunu “Jūrkalnes dižās suitenes”, apskatot dižo teicēju Marijas Lāces un Marijas Rudzājas veikumu.

Plkst. 15 tautas nama izstāžu zālē atklās Daces Dēliņas-Lipskas gleznu izstādi “Saucējas”, kurā parādīsies ne tikai krāšņums, košums, krāsas un ziedēšana, bet arī suitu raksturs un spēks

Savukārt plkst. 18.00 Ugunspļavā būs “Maģo suitu” dižošanās un viesu apsveikumi koncertā “Kādus redzu ciema ļaudis, tādu laižu valodiņu”.

Pēc tam – lustīga dancošana kopā ar kapelu “Suitu muzikanti”.

Jūrkalnē suitu dziedāšanas tradīcijas veidojušās ļoti sen. Garais suitu sauciens senos laikos skanējis vasaras svētdienu vakaros, kaimiņu meitām sapulcējoties. Burdonā parasti dziedāja sievietes. Nav pavadīts neviens saviesīgs pasākums, kurā sievas nebūtu apdziedājušas viesus. Plaša apdziedāšanās parasti notika pie kāzu galda.

Pēc Otrā pasaules kara suitu sievas sevi plašākai publikai kā ansamblis pieteica 1959. gadā kolhoznieku pasākumā Popes estrādē. Pēc Annas Zvejas teiktā, tas noticis, pavisam negaidot. Jauniešu deju kolektīvs bija aizbraucis uz kādiem svētkiem. Sievas, kā parasti, uzdziedājušas. Tad vienojušās, ka arī viņas gribētu uzstāties Popes estrādē. Uzrunājušas kluba vadītāju Mariju Rudzāju, un viņa piekritusi noorganizēt braucienu. Sarunājušas saucējas, locītājas un samēģinājušas. Koncerta dienā, jauniešiem par pārsteigumu, atvērušās durvis, un parādījušās sievas visā tautu tērpu krāšņumā. Sievu dziedājums izvērtās par koncerta naglu. Tolaik suitu dziedājums ārpus suitu robežām bija kaut kas nedzirdēts. Sievas tika fotografētas tā, ka reizēm viņas fotogrāfu ielenkumā nebija pat redzamas.

Pēc tam dziedātājas kļuva arvien populārākas. Sākumā vietējos pasākumos, vēlāk jau plašākā publikā skanēja suitu asprātīgās dziesmas. Kolektīvam ir bijuši dažādi nosaukumi, bet savu 60 gadu jubileju tas sagaida kā etnogrāfiskais ansamblis “Maģie suiti”, kuru kopš 2000. gada vada Ilga Leimane. Ansambļa sastāvā darbojas piecas enerģiskas, atraktīvas un uzņēmīgas dalībnieces, kurām ir liela vēlme parādīt savu lielo dziesmu pūru, palīdzēt un uzmundrināt līdzcilvēkus, padarot ikdienu nedaudz krāšņāku un dvēselē bagātāku. Etnogrāfiskais ansamblis “Maģie suiti” nodrošina kultūrvēsturiskā mantojuma un suitu tradīciju vērtību saglabāšanu un popularizēšanu.


jurkalnes_pleners_2019

Jau 10. Jūrkalnes mākslas plenērs noslēdzās 10. jūlijā.

Pavadījuši 10 radošas dienas Jūrkalnē, mākslinieki radījuši darbus, ko ietekmē Jūrkalnes daba, cilvēki un kultūra.

Plenēra izstādes notiek Jūrkalnes Tautas namā un Zaķu krogā, tās būs aplūkojamas visu vasaru līdz septembra vidum, kad Jūrkalnē gaidāma ikgadējā Ābolu balle. Dažādās mākslas izpausmēs savus darbus radīja Ilze Dūdiņa, Ieva Caruka, Ieva Liepiņa, Ainars Rullis, Tatjana Krivenkova, Rasa Silga Kopmane, Gita Straustiņa un Igo, kā arī Jūrkalnes jaunieši bērnu plenēra ietvaros. Plenēra izstādēs redzami grafikas, glezniecības, foto un konceptuālās mākslas darbi.

Plenēra dalībnieki saka paldies visiem atbalstītājiem un draugiem, un īpaša pateicība lauku labumu rūpētājiem Jurim Lastovskim un Aigaram Lapiņam, bērnu plenēra materiālu gādātājam Guntim Niedoliņam, “Zaķu kroga” saimniecei Evijai Andžānei – Kalniņai, “Pilsberģu kroga” saimniekam Arturam Cimoškam, “Rīvas kroga” saimniekam Jurim Ļaksam, viesu nama “Imantas” pārvaldniekam Ingusam Antonovičam, aktīvajiem un saprotošajiem jūrkalniešiem Ligitai Kalniņai, Kristīnei Skrullei, Taigai Reķei, Jurim Kraftam, Annai Rudītei, Initai Plēsumai un etnogrāfiskajam ansamblim “Maģie suiti”.

Paldies par atbalstu Ventspils novadam un tā priekšsēdētāja vietniekam Mārim Dadzim, Jūrkalnes pagastam un tā pārvaldniekam Guntaram Reķim, kā arī Valsts kultūrkapitāla fondam.

Jūrkalnes mākslas plenēru organizē biedrība “Vēju sēta”. To 2010. gadā aizsāka mūziķis un mākslinieks Igo.

Igo, Uģis Dadzis, Gita Straustiņa