Jūrkalne

Divu saulrietu krasts

Pagasts

DSCN0231

Viduslaikos Jūrkalnei bijis cits vārds – Fēliksberga, par Jūrkalni pārdēvēta 1925. gadā.

Leģenda vēsta: kādam kuģim šais ūdeņos draudējusi bojāeja, un kapteinis solījis – ja laimēsies izglābties, vietā, kur tas noticis, tiks uzcelta baznīca. Par glābēju izrādījies sēklis pie Jūrkalnes stāvkrasta. Un uzceltajai baznīcai dots vārds – Fēliksberga. Tas – vāciski. Tulkojumā – Laimīgais kalns.

Īpatnējs ir jūras izskalotais stāvkrasts, kas sasniedz 20 m augstumu, krasi kontrastējot ar lēzeno Ventspils, Liepājas vai Rīgas jūrmalu. Pašvaldības administratīvais iedalījums ir Jūrkalnes pagasts, kurā atrodas Jūrkalnes, Labraga un Ošvalku ciemi.

Pēc Otrā pasaules kara Jūrkalnes pagastam (ciemam) vairākkārtīgi mainīta iedalījuma kārtība. Līdz 1949. gadam Jūrkalne atrodas Aizputes apriņķa sastāvā, no 1949. līdz 1956. gadam – Alsungas rajonā, no 1956. līdz 1962. gadam – Ventspils rajonā, no 1962. līdz 1967.gadam – Kuldīgas rajonā un no 1967.gada 10.janvāra – Ventspils rajonā, saglabājot patstāvīgas pašvaldības statusu.

Jūrkalnes pagasts atrodas Ventspils novada dienvidrietumu daļā Baltijas jūras krastā.

Platība – 9959 ha

Iedzīvotāji – 432

Baltijas jūras krasta daļa – 13,8 km

Stāvkrasta augstums – 16 līdz 18 m

Pludmales platums – 5 līdz 35 m

Attālumi līdz pilsētām:

  • Ventspils – 42 km;
  • Kuldīga – 43 km;
  • Liepāja – 72 km;
  • Rīga – 195 km;
  • Pāvilosta (jahtu osta) – 20 km